Pallet
Standartized europallet,
modified to ride in the tram tracks.
Realized in Bratislava (SK).
2008


The space between the tram tracks in Bratislava is 435 mm narrower than
the gauge of tracks in Prague or Pilsen (1435 mm). The wooden europallet,
a basic feature of any warehouse or storage hall, with its standartized
1200x800 mm dimensions, when modified can only run on the tracks
in Bratislava.

A new transport vehicle brings change into the spatial perspective of a passenger
in motion and generally changes the life of the city, through which the pallet can run,
guided by a map of the city lines.
/ text by Martin Mazanec /


.....................................................................


Paleta
Standardizovaná europaleta,
modifikovaná pro jízdu v tramvajových kolejích.
Realizováno v Bratislavě (SK).
2008


Rozteč bratislavských tramvajových kolejí je o 435 mm užší než rozestup mezi
kolejemi v Plzni nebo v Praze (1435 mm). Běžná součást skladů a hal, dřevěná
„europaleta“, při standardních rozměrech 1200 x 800 mm může po úpravě jezdit
jen po kolejích v Bratislavě.

Nový transportní vehikl „paleta“ je nositelem změny v prostorové perspektivě pohybu
cestujícího, a obecně i změnou v životě města, po němž paleta může jezdit řízenou
mapou kolejišť.
/ text: Martin Mazanec /
 

 

 

 

 

 

© Tomas Moravec, 2008